ekmonino Edit

en: mountain , fr: montagne , other:

CasEtymon
Nominatifekmoninos
Vocatifekmonino
Accusatifekmoninom
Locatifekmoninoi
Genetifekmoninon
Datifekmoninow
Instrumentalekmoninot